Alarmy - kamery - projekty, montáže
EPS - požární systémy

EPS - Systémy elektrické požární signalizace
 

Systém elektrické požární signalizace se používá k identifikaci požárně nebezpečné situace v nejčasnějším možném stádiu vzniku požáru. Systém se skládá z různých typů automatických čidel doplněných ručními tlačítky, ústředen, které zajišťují vyhodnocení signálů (poplachových i poruchových), výstražných signalizací (akustických i optických), spojovacího vedení a vstupně výstupních členů pro řízení jiných požárně bezpečnostních systémů. 

Nabídka elektronické požární signalizace (EPS) německého výrobce JOB detectomat je založena na adresných systémech umožňujících rychlou a přesnou identifikaci požáru s vyloučením falešných poplachů. Jde o plně certifikované systémy splňující kritéria platných evropských norem a s osvědčením akreditovaného pracoviště PAVÚS, které povoluje instalovat tyto systémy ve stavbách. Současnou nabídku tvoří dva typy adresných analogových ústředen (kompaktní a modulární řešení, s možností síťování ústředen), adresných požárních detektorů a dalších hlásičů (sirény, majáky, manuální tlačítka), konvenčních a speciálních hlásičů s možností připojení do adresného systému pomocí příslušných modulů, certifikované požární kabely a množství doplňků.

Nabízíme též bezdrátový systém EPS firmy JOB detectomat s ústřednou SRC 3000.

Podrobnosti o jednotlivých systémech EPS firmy
JOB detectomat najdete v sekci Ke stažení .
Zaslat poptávku
ESP
 
 
JOB detectomat