Alarmy - kamery - projekty, montáže
Kamerové systémy

Kamerové systémy CCTV
 

Kamerové systémy (CCTV) umožňují vizuální kontrolu a monitorování oblastí střeženého prostoru a plní tak funkci bezpečnostního nebo dohledového systému. Prvky CCTV snímají obraz ve zvoleném místě, zajišťují jeho přenos a zobrazení na stanovišti obsluhy. Pořizovaný záznam je používán k prozkoumání rizikových situací a může plnit i roli důkazního materiálu. Nabídku CCTV plní analogové i IP kamery s odpovídajícími záznamovými zařízeními (DVR, NVR) a množství nejrůznějších doplňků (objektivy, kryty, držáky, zdroje, kabely, konektory, převodníky, ...).

Zaslat poptávku
Další informace o kamerových systémech viz níže a též v sekci Ke stažení
 
CCTV
 
 
 
Analogové a IP kamery

Analogová kamera po zpracování a úpravě obrazu ze snímače převede obrazovou informaci do analogové formy ve standardu PAL. Z výstupu kamery – konektoru BNC - je analogový signál veden přenosovým vedením až do místa využití obrazové informace. Typickým využitím obrazu z kamery je jeho uložení digitálním videorekordérem DVR, nebo zobrazení na monitoru stanoviště ostrahy. Obraz je přenášen typicky koaxiálním kabelem impedance 75 Ohmů. Jednotlivé typy kabelů se odlišují především průměrem kabelu, mírou útlumu (= ztrátou úrovně analogového signálu) na jednotku délky a také mechanickou ohebností kabelu. Spojení mezi kamerou a monitorem (DVR) je typu bod - bod, signál z každé kamery je přenášen nezávislým vedením.

 
kamery
 

 

IP kamera po zpracování a úpravě obrazu dále zachází s obrazem v digitální podobě. Kvůli enormně vysokým nárokům na šířku pásma potřebného pro přenos neupraveného digitálního obrazu je před odesláním obrazových dat z kamery obraz komprimován použitím ztrátové komprese například MPEG4. Zkomprimovaný digitální signál je pak přenášený po krouceném 4párovém vodiči ve standardu počítačové sítě Ethernet. Proti přenosu signálu z analogové kamery vyžaduje přenos samostatné vedení jen do nejbližšího aktivního síťového prvku sítě Ethernet (switch, hub, router), dále je signál přenášen po vedení souběžně s ostatními daty (další kamery, počítače, IP telefony atd.) využitím časového multiplexu dat na datové sběrnici.
Zásadní výhodou přenosu signálu digitální formou je skutečnost, že signál ani na velké vzdálenosti kvalitativně nedegraduje, jeho kvalita je stále stejná. Tato skutečnost umožňuje díky IP systémům vybudovat kamerové systémy většího rozsahu i komplexnosti nežli jsou systémy analogové. Jedinou nevýhodou se v některých aplikacích může jevit zpoždění obrazu proti reálné skutečnosti. Zpoždění nastává díky vysoké výpočetní náročnosti používané komprese a pohybuje se v řádu stovek milisekund. IP systémy mají rovněž snadnější centralizovanou dálkovou správu i údržbu.
Pomocí digitálního síťového rozhraní kamery je možné v kameře aktualizovat její vnitřní programové vybavení – Firmware a přidat tak nové nebo zdokonalené funkce zpracování a úpravy obrazu. IP systémy mohou po přípojném vedení zvládnout nejen jednosměrný přenos obrazu z kamery k uživateli, ale umožňují i obousměrný přenos zvuku, přenos řídících signálů do kamery a napájení kamery s využitím standardu PoE (Power over Ethernet = IEEE 802.3af/at). Při více požadavcích na kamerový systém IP přináší úsporu času a nákladů při instalaci.

 Nejdůležitější přednosti IP systémů jsou:
• megapixelové/multimegapixelové rozlišení kamer
• možnost inteligentní analýzy obrazu
• možnost bezdrátového přenosu dat
• centrální správa distribuovaného systému
• snadná rozšiřitelnost
• součinnost s dalšími systémy jako jsou EZS a EVS


Snímání obrazu
Ke snímání obrazu jsou kamery vybaveny 2 různými technologiemi snímačů: CCD a CMOS. Každá z technologií má svoje přednosti a záleží na konkrétní situaci, zda použít kameru se snímačem CCD nebo CMOS. V bezpečnostních systémech jsou delší dobu používány snímače CCD firmy Sony. Vynikají vyšší citlivostí na světlo, jsou tedy vhodné především pro brilantní snímání za špatných světelných podmínek. Nevýhodou je vyšší cena a omezená dostupnost snímacích prvků s velmi vysokým rozlišením (Megapixel a vyšší). Novějším snímačem je prvek CMOS. Tato technologie využívá masově rozšířený proces výroby polovodičových prvků, snímače jsou proti CCD levnější a dochází k jejich rychlejší inovaci (dostupné rozlišení současnosti je od 0,5 do 5 Megapixelů). Ve srovnání s CCD mají o něco menší citlivost, výrobci tento nedostatek dokáží zčásti kompenzovat prodloužením použité doby kamerové závěrky.


Doplňkové funkce kamer
Kamery jsou nasazovány i za nestandardních podmínek, jsou proto výrobci vybavovány různými doplňkovými funkcemi zpracování obrazu, s jejichž pomocí se dokážou vypořádat například s nízkou úrovní osvětlení scény (Sense Up, DNR), protisvětlem (BLC, WDR), vnitřním osvětlením zářivkami (FL), proměnlivou teplotu osvětlení scény (AWB). Další používané funkce jsou spojeny s komfortem nastavení a používání kamery. Zde můžeme zmínit nastavení pomocí OSD menu, privátní zóny, zrcadlové převrácení obrazu, detekce pohybu.


Pro použití v odlišných podmínkách jsou k dispozici kamery v různých provedeních:


Standardní kamera – BOX umožňuje díky CS závitu kombinovat kameru s libovolným CS objektivem. Pro venkovní instalaci doplníme kameru vhodným kamerovým krytem, pro snímání scény bez viditelného osvětlení adekvátním IR přísvitem. Výhodou takové sestavy je možnost optimálně zkombinovat prvky pro požadované použití.


Kompaktní kamera s IR přísvitem – BULLET je kamera "vše v jednom". Jedná se o kameru s objektivem, doplněnou o IR přísvit umístěnou do jediného celku obvykle válcového tvaru. Výhodou kompaktní kamery je rychlá a snadná instalace, to je vykoupeno menší variabilitou již hotové kombinace.


Půlkulová kamera – FIXED DOME vyhovuje jednak v případě požadavku na nenápadnou instalaci kamery (laik kameru neidentifikuje) a dále na mechanicky odolné provedení kamery (Antivandal).


Objektivy
Hlavní funkcí objektivu je co nejvěrněji a nejúčinněji promítnout obraz scény na snímací prvek kamery. Od objektivu požadujeme co nejmenší světelné ztráty v optickém systému (světelnost), co nejvěrnější podání barev a detailů obrazu v celém zorném poli (malou chromatickou aberaci a vysoké optické rozlišení), možnost regulace světla procházející objektivem (regulace clony) a případně ostré zobrazení v infračerveném spektru (IR korigovaný optický systém). Instalaci usnadňuje použití varifokálních objektivů s proměnnou ohniskovou vzdáleností a řízením clony.


Záznam obrazu

Pro záznam obrazu z analogových kamer slouží digitální videorekordéry DVR. Analogový signál v normě PAL je z BNC konektoru na vstupu digitalizován, zkomprimován MPEG4 kompresí a uložen na vestavěný pevný disk s rozhraním SATA. Lze rozmanitě nastavovat rozlišení a počet snímků za sekundu ukládaného obrazu a využívat několik různých režimů nahrávání (průběžný, poplachový, vyhodnocení pohybu, stav nouze). Záznamy lze libovolně prohlížet a archivovat na různá záznamová média.
Pro záznam obrazu z IP kamer slouží síťový videorekordér NVR. Zkomprimovaný digitální obraz z kamery ukládá NVR na pevný disk, hlavní funkce NVR je tedy v systematickém ukládání obrazu a jeho indexaci pro snadné prohlížení a vyhledávaní v obrazových záznamech.


Hybridní videorekordér (DVR) umožňuje zaznamenávat jak signál z analogových kamer, tak i z několika IP kamer (obvykle omezeno rozlišení kamer, na 1-2 megapixely/kameru). Plně hybridní systém umožňuje připojit libovolnou kombinaci IP i analogových kamer – v extrémním případě jej lze využít jako DVR nebo naopak NVR rekordér.


Legislativa upravující použití kamerových systémů (systém se zpracováním obrazu)
Zejména se jedná o Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákon upravuje naplnění práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí, upravuje práva a povinnosti při zpracování údajů a stanovuje podmínky předávání údajů do jiných států. Subjekt záznamu z kamerového systému lze identifikovat, proto lze záznam kamerového systému považovat za osobní údaj nasnímané osoby. Do působnosti zákona patří veškeré zpracování údajů (zde ve smyslu obrazu osob), jak automatickými tak i dalšími prostředky. Výjimkou z působnosti zákona je nahodilé shromažďování (to kamerové systémy ze své podstaty však vylučují) a zpracování obrazu, které provádí fyzická osoba výlučně pro svoji osobní potřebu.

Ze zákona vyplývají především informační povinnost informovat subjekt údajů a oznamovací povinnost zpracovatele Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Další podrobnosti lze nalézt např. na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

 
IP kamery CANON
 
LAN-TEC
 
SLP - projekce